У 1921 році була створена кафедра іноземних мов.
Майже 20 років кафедру очолював старший викладач Ельвіра Юріївна Лабунська, потім кандидат філологічних наук, доцент Г.В. Беркаш (1970-1973), старший викладач І.О. Толок (1973-1977), кандидат філологічних наук В.І. Овчаренко (1977-1978).

З 1978 року, протягом 32 років, кафедру іноземних мов очолювала кандидат філологічних наук, професор, Маргарита Василівна Григор’єва (Любієв). Під її керівництвом на кафедрі був створений перший підручник з німецької мови для студентів фармацевтичних навчальних закладів та факультетів. Колектив кафедри плідно працював над створенням комплексу навчальної літератури: підручники і навчальні посібники для студентів – фармацевтів з англійської, німецької та французької мов; були розроблені типові навчальні програми з трьох мов (німецька, англійська, французька) для студентів фармацевтичних вузів та факультетів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. З 2002 року кафедра стала опорною в системі МОЗ України. На кафедрі викладалися англійська, німецька та французька мови.
У 2004 році була організована кафедра іноземних мов -2, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Л.А. Торяник.

З 2010/2011 навчального року кафедри іноземних мов 1 і 2 були об’єднані в одну, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент, Л.А. Торяник.
Сьогодні мета мовної підготовки студентів на кафедрі полягає у формуванні навичок комунікативної компетентності, моделюванні навичок діалогічного мовлення. З метою забезпечення роботи в цьому напрямку колектив працює над створенням навчально-методичної літератури.
Підручник «Speak English with Us», в основі якого вперше широко використані принципи комунікативного підходу до процесу оволодіння іноземною мовою за модульною системою навчання. Підручник був створений на базі зарубіжного досвіду і тривалого перебування автора Торяник Людмили Андріївни в Англії (Оксфордський університет), США і Канаді, а також відзначений Дипломом
I ступеня, серед навчальних видань НФаУ в рамках Конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» (2008).

Серед інших видань слід відзначити наступні:
• Living English. Навчальний посібник по сучасній комунікативній англійської мови з видеокурсом.
• Daily English. Навчальний посібник по сучасній комунікативній англійської мови з аудіокурсів.
• The Little Book of Sayings. Навчальний посібник по сучасній комунікативній англійської мови.

Кафедра створила English Learning Centre для впровадження сучасного методу вивчення оригінальної англійської мови «Online English», також створений відеокурс (10 відео- уроків), який транслюється двічі на тиждень через локальну мережу НФаУ для професорсько-викладацького складу співробітників та аспірантів університету. Для студентів вищезгаданий курс, а також інші навчальні матеріали англійською мовою транслюється на кафедрі іноземних мов під час заняття і під час перерв. Кафедрою організовані курси по вдосконаленню знань з англійської мови на рівнях «Початковий», «Достатній» і «Високий рівень» для професорсько-викладацького складу, співробітників та аспірантів НФаУ (понад 300 осіб). Кафедра надає додаткові уроки для студентів, що сприяє підвищенню рівня володіння іноземною мовою.
На кафедрі створено сучасний гурток СНТ. Проводяться олімпіади, тематичні вечори, засідання круглого столу, студентські переклади на кращий переклад.
Кафедра бере активну участь в профорієнтаційній роботі з агітаційних заходів абітурієнтів в НФаУ: підписуються договори про співпрацю зі школами та коледжами, організовуються проведення екскурсій, поширюються агітаційні матеріали по університету; плідно співпрацює з багатьма кафедрами вузів України медичного та фармацевтичного профілю, зокрема Донецький медичний університет, Запорізький медичний університет, Львівський медичний університет.

Print Friendly, PDF & Email