п/п

Назва видання

Вид видання

Автори

Мова

Обсяг

друк. арк.

Тираж(прим)

Термін видання

1.

English grammar in use. (A self-study practice book for intermediate level)

Збірник тестових завдань з англійської мови.

Навчаль

но-методичні

рекомендації

Торяник Л.А.

Буданова Л.Г.

Чемоданова М.Ф.

Кукленко Ю.О.

Семенова Л.В.

Журкіна С.В.

та інш.

Англійська

мова

51

300

І

квартал

2.

Французька мова.

Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю.

Навчаль

но-методичні

рекомендації

Торяник Л.А.

Кукленко Ю.О

Внукова К.В.

Французь ка мова

60

50

ІІ

квартал

3.

Німецька мова.

Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю.

Навчаль

но-методичні

рекомендації

Торяник Л.А.

Кубрак Л.О.

Латунов І.С.

Німецька мова

60

50

ІІІ

квартал

Print Friendly, PDF & Email