Історична довідка

У 1921 році було засновано кафедру іноземних мов. На жаль, у зв’язку з відсутністю архівних матеріалів, неможливо висвітлити діяльність кафедри у період з 1921 до 1947 рр.
Майже 20 років кафедру очолювала старший викладач Ельвіра Юріївна Лабунська; потім кандидат філологічних наук, доцент Г.В. Беркаш (1970-1973), старший викладач І.О.Толок (1973-1977), кандидат філологічних наук В.І.Овчаренко (1977-1978). З 1978 року, протягом 32 років, кафедру іноземних мов очолювала кандидат філологічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук Маргарита Василівна Григор’єва (Любієва). Під її керівництвом на кафедрі було створено перший підручник з німецької мови для студентів фармацевтичних навчальних закладів та факультетів, затверджений Міністерством вищої освіти України. Колектив кафедри плідно працював над створенням комплексу навчальної літератури: підручники та навчальні посібники для студентів-фармацевтів з англійської, німецької та французької мов; були розроблені типові навчальні програми з трьох мов (німецька, англійська, французька) для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації. З 2002 року кафедра стала опорною у системі МОЗ України.
На кафедрі викладались англійська, німецька та французька мови.
У 2004 році було організовано кафедру іноземних мов-2, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти і науки України
Л.А. Торяник .
З 2010/ 2011 н.р. кафедри іноземних мов 1 та 2 були об’єднанні в одну, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент, відмінник освіти і науки України Л.А. Торяник.
Сьогодні мета мовної підготовки студентів на кафедрі полягає у формуванні навичок комунікативної компетентності, моделюванні навичок діалогічного мовлення.
З метою забезпечення роботи в цьому напрямку колектив працює над створенням навчально-методичної літератури. Останні сім років – розквіт створення та видання навчальної літератури. Підручник «Speak English with Us», в основі якого вперше широко використано принципи комунікативного підходу до процесу оволодіння іноземною мовою за модульною системою навчання. Підручник враховує Загально – Європейські Рекомендації з мовної освіти і був створений на базі зарубіжного досвіду та тривалого перебування автора Торяник Людмили Андріївни в Англії (Оксфордський університет), США та Канаді, а також відзначений Дипломом I ступеня, серед навчальних видань НФаУ в рамках Конгресу «Сьогодення та майбутнє фармації» (2008).

Серед інших видань слід відзначити такі:
• Living English. Навчальний посібник з сучасної комунікативної англійської мови з відеокурсом.
• Daily English. Навчальний посібник з сучасної комунікативної англійської мови з аудіокурсом.
• The Little Book of Sayings. Навчальний посібник з сучасної комунікативної англійської мови.

Кафедра створила English Learning Centre для впровадження сучасного методу вивчення оригінальної англійської мови «Online English», також створено відеокурс (10 відео-уроків), який транслюється два рази на тиждень через локальну мережу НФаУ для професорсько-викладацького складу співробітників та аспірантів університету. Для студентів вище згаданий курс, а також інші навчальні матеріали англійською мовою транслюється на кафедрі іноземних мов протягом занять та під час перерв. Кафедрою організовано курси з удосконалення знань з англійської мови на рівнях «Початковий», «Достатній» та «Продвинутий» для професорсько-викладацького складу, співробітників та аспірантів НФаУ (більш ніж 300 осіб).
Кафедра надає платні послуги для студентів понад обсяги навчального плану, що сприяє підвищенню рівня володіння іноземною мовою.
На кафедрі створений сучасний гурток СНТ. Проводяться олімпіади, тематичні вечори, засідання круглого столу, конкурсні переклади.
Кафедра приймає активну участь у профорієнтаційній роботі щодо агітаційних заходів абітурієнтів до НФаУ: підписуються договори про співпрацю зі школами та коледжами, організовуються проведення екскурсій, розповсюджуються агітаційні матеріали стосовно університету; плідно співпрацює з багатьма кафедрами вузів України медичного та фармацевтичного профілю, зокрема Донецький медичний університет, Запорізький медичний університет, Львівський медичний університет.

Print Friendly